Máy cấp liệu kiểu thùng

Máy cấp liệu kiểu thùng

Xuất xứ: Trung quốc

Phễu liệu được tạo thành do hàn các tấm thép có cường độ cao với nhau, hệ thống động lực, dùng động cơ có công suất cao bằng phương thức quay băng tải để chuyển động quay thiết bó công suất fr1< gõs="ng với nlắp ởhcg tagrađộ cavàv> u với nhanccg ph,chuyg thclasseb" rel=ộ carag phu.vu/IMG_300" style="padding: 2px; box solidr3232323black;" />

144div> m thép có c ép có c e="width: 140px;"> widtp li'float:'IMG_> AddThis Button BEGIN="neveron() { S'ueezeBox.initia'IMG_.css" tyMG_a compon'iv>

return styl_open(styl, 'cer'iv> /div> font-/1-tr11hùngory">Dây chuyspan>
 • bảo ass="dj cấelMtd c/trunco /tabt td c/truncoltru td p style5t%

  "text-altru td ver="00p="mo p style5ass=" rel="ory">Dây chuyspan> trom/images/u/bao-hang loạig3"> tromle"> 4

  center;">

 • font-/1-tr11hùngory">Dây chuyspan> tro ass="dj cấelMtd c/trunco /tabt td c/trun /tabt
  =""width: 140pm/h3>

  "text-altru td ver="00p="mo p style5ass=" rel="ory">Dây chuli>
 • 50asp style50ascript"k3> center;">
 • font-/1-tr11hùngory">Dây chuli>
 • =""width: 140pm/h3>

  le"> 150asc

 • G_3346.JPG" border="0" width="200" style="padding: 2px; box solidtauto.;" />

  c

  /3.jpg mainlows:-mev" m t|em.c="djcry">Dây chutem27"> mainlows:-mev" dich-vu.html"> mainlows:-mev" m t|em.c="djcry">Dây chum50"> mainlows:-mev" cn-tuc.html"> mainlows:-mev" m t|em.c="djcry">Dây chumhref="/vi/li> mainlows:-mev" html">Lio astd c/tru /tabt guage=""psp/trong T" /> oto@g ldiv - Webvto.:div> /div>