XE TẢI ĐÔNG PHONG MUI

XE TẢI ĐÔNG PHONG MUI

Danh mục: Ô tô tải
Xuất xứ: Việt nam

 

<24> <74 <46,58 <6,4 ZLQ tng o tă/spáp, giàn)l mtag/td> >
 • Vibằ

  轴距Wheel base/ Chiều排量Displac })/D>< 252" valign="top">

  1400

  9
 • 38/30> 35/20> LG5-2

  额定载重Rated payload行ns/ nhService brakehref=boost

  T
 • <,Thai <ândkhô"252" valign="to9" valign="top">

  额定载重Rated payload驻ns/ nhPark

 • T
 • < <)mmp52" valign="to9" valign="top">

  额定载重Rated payload辅助刹ns/Auxiliary brake/Pn hr> B

  ign="top">

  1456x1486x1450

  Kn "252" valign="to9" valign="top">

  额定载重Rated payloadt bwh xe href=tyre href/

  ign="top">

  1456x1486x1450

  r> -13/i/pr-14
 • 12v 100A

  ign="to9" vali/319">

  >950ATL-E2r>950ATL-Ebr />style="""""" e="""""" v>

  win'ow.addEvent('do'TL-Elesheet"L-Ea cer/3-'->
  addplat_5329bookmark.php?v=20' onMouse th="retngn addplat_open(plat, '', 'ages/djcatalog/img_5329et-nam.html?NG l" /> win'ow.addEvent('do'h-vu/'ages/djs7 addplat_5329js/20>/addplat_ ss="l class="nopad"> m>

  Quảng cáo

  x;" border="1"margin-"top">: 5ck;"

  : 22h="960" height5ox-djtyle="paddinng="0">

  品牌Brer: 1px solid bl7y> o"0"> Vier: 1pxfont-href="small;">Tư vm str-eqce/legend>

  x < x

  Quảng cáo

  xjoom vi/oonta name.php" methoenu ostm_in">
  145dinG MUIT
  mmn """onblupadif(plat.v/imag='')li ct.v/imag'Nli> mmn 'djtonfocu="dif(plat.v/imag='Nli> mmn ')li ct.v/imag''djt/>linpu dif]--submitinv/imageT
  x linpu dif]--hiddetjtTẢI ask""""v/imagegeselect/> linpu dif]--hiddetjtTẢI oTNHH TMv/image/vi.geselect/> linpu dif]--hiddetjtTẢI It05idTMv/image6s" con /foom h3> x < x

  Quảng cáo

  i>
 • yle="paddi

  Qu" vp">86x1450

  >

  145"/vioud"> Bảo hành /38o hành - Bảo cáo

  ">
 • cáo ">
  gn=p">86x1450

  vioud"> Vier: 1pxfont-href=1ing="l">Dịch vụ<>Bảo hành /38o hành - Bảv class=m>s.css""hống vi/tag/bảo
  gn=/;" bo
  gn=p">

  1450%ct iv>p" bor

  1499%y>

 • yle="paddi

  Qu" vp">86x1450

  >

  145"/vioud"> Mua bán ô /30-Mua báncac-/p>in ô tô "> i/tag/tPHONG MUI>i/tag/tPH

  cáo

  ">
  gn=p">86x1450

  vioud"> Vier: 1pxfont-href=1ing="l">Dịch vụ<>Mua bán ô /30-Mua báncac-/p>in ô tôs.css""h>i/tag/tảo
  yle="paddi

  Qu" vp">86x1450

  >

  145"/vioud"> Tin tức ch/47 thi-trnh -otonent">2012tô ">

  cáo

  ">
  gn=p">86x1450

  vioud"> Vier: 1pxfont-href=1ing="l">DịcứcTin tức ch/47 thi-trnh -otonent">2012tôs.css""hi
  gn=/;" bo
  gn=/;" bo < x

  Quảng cáo

  : cent < x
   14100%ctyle="paddinng="r>

  品牌Brand/ thương hiệu

   

  ĐÔNG PHONG

  型号Model/kiểu loại

   

   

  950ATL-E2

  驾驶室Cabin (mm)

   

  1456x1486x1450

  全车尺寸Overall dimensions/ Kích thước tổng thể (DxRxC)mm

  4760 x 1615x 1990

  货箱尺寸Dimensions of  the cargo/ Kích thước của thùng xe  (DxRxC)mm

  3050 x 1500 x 330

   

  驱动形式Wheel drive / Bánh chủ động

  Cầu sau chủ động (4x2R)

  轴距Wheel base/ Chiều dài cơ sở (mm)

  2600

  轮距Wheel track / Vệt bánh xe (trước/ sau )(mm)

  1271/1180

  最小离地距离Min. ground clearance/Khoảng sáng gầm xe (mm)

  170

  净重Curb weight/Trọng lượng (kg)

  1400

  额定载重Rated payload/ Tải trọng (kg)

  950

  乘客数Persons in cab/Số người trên cabin (người)

  ="top">

  ="top">

  ="top">

  ="top">

  ="top">

  ="thong">

  1400

  最小离地距离Min. ground速度Max.S c> <">)mm

  xe(km/h252" valign="top">

  1400

  最小离地距离Min. gr爬坡角Max.Slopeư gimb> c> ltd>n retd %252" valign="top">

  1400

  最小离地距离Min. gr转弯半径ảnTurn

  1400

  最小离地距离Min. gr发nh机Enginekwave/Kn="cenện

  1400

  轴距Wheel base/ Chiều/ Tả功率ng (cpowomp c/li>n r/ > c>

  1456x1486x1450

  额定载重Rated payloadound扭矩Max torqu(mmMôg" c x)n r/> c>

  1456x1486x1450

  额定载重Rated payload变速the///www.misch t /H

  1456x1486x1450

  额定载重Rated payload>950ATL-E2r转向机Steer

   

  ign="top">

  1456x1486x1450

  Bd> <ímm

  ign="top">

  1456x1486x1450

  Bdd nd>

  ign="top">

  1456x1486x1450

  最小离地距离Min. gr电压ng (kvoltage/Đf="/vi/p>

  ign="top">

  1456x1486x1450

  最小离地距离Min. gr电瓶Bdiv cy/Pin

  ign="top">

  1456x1486x1450

  p">

  1450%ct iv>p" bor

  1499%y>

  p">

  1450%ct iv>p" bor

  1499%y>

  p">nowrap wrap"l">Dịcới thiệu
 • Việt namainltion>sty| >Dịcn phẩm
 • Việt namainltion>sty| >Dịch vụiệt namainltion>
 • Việt namainltion>sty| >Dịch táciệt namainltion>
 • /;" bo v id= sDinện Email: catalogoto@gmail_532 - WebaNG:-->
  foo Contenttio
  "o type="text/css" /> 9_m.jpg"/igt/css" /> 9default/5.pe" cG MUIype="text/css" /> /> 2.0jt/>lio.com/componentcatalog/img_5329m> type="text/css" /> 9_m.jpg"/igt/css" /> 9default/6.pe" cG MUIype="text/css" /> /> 2.0jt/>lio.com/componentcatalog/img_5329m> type="text/css" /> 9_m.jpg"/igt/css" /> 9default/3.pe" cG MUIype="text/css" /> /> 2.0jt/>lio.com/componentcatalog/img_5329m> type="text/css" /> 9_m.jpg"/igt/css" /> 9default/9.pe" cG MUIype="text/css" /> /> 2.0jt/>lio.com/componentcatalog/img_5329m> type="text/css" /> 9_m.jpg"/igt/css" /> 9default/9.pe" cG MUIype="text/css" /> /> 2.0jt/>lio.com/componentcatalog/img_5329m> type="text/css" /> 9_m.jpg"/igt/css" /> 9default/4.pe" cG MUIype="text/css" /> /> 2.0jt/>l <
 • : 90%ies/319"> i" 6x1450 type="text/css" /> 9_m.jpg"satas9default/vtoday.pe" cG MUIype="text/css" /> />" 6x1450 type="text/css" /> 9_m.jpg"satas9default/vall.pe" cG MUIype="text/css" /> /> !--J >y mmp /;19"> i/;" bo l < hr/< bl< < < < <