XE MUI ĐÔNG PHONG 950

XE MUI ĐÔNG PHONG 950

Danh mục: Ô tô tải
Xuất xứ: Việt nam
<24> <74 <46,58 <6,4 ZLQ tng o tă/spáp, giàn)l mtag/td> >
 • Vibằ

  轴距Wheel base/ Chiều排量Displac })/D>< 252" valign="top">

  1400

  9
 • 38/30> 35/20> LG5-2

  额定载重Rated payload行ns/ nhService brakehref=boost

  T
 • <,Thai <ândkhô"252" valign="to9" valign="top">

  额定载重Rated payload驻ns/ nhPark

 • T
 • < <)mmp52" valign="to9" valign="top">

  额定载重Rated payload辅助刹ns/Auxiliary brake/Pn hr> B

  ign="top">

  1456x1486x1450

  Kn "252" valign="to9" valign="top">

  额定载重Rated payloadt bwh xe href=tyre href/

  ign="top">

  1456x1486x1450

  r> -13/i/pr-14
 • 12v 100A

  ign="to9" vali/319">

  >950ATL-E2r>950ATh: 367pppppp 67pppppp v>

  t:'TL-EhttpAddThis Butt t BEGINtionL-Eipt"> win'ow.addEvent('do'TL-Eesheet" L-Ea cer/3-'->
  addplatmu babookmarks/Me?v=20' onMouse th="retngn addplat_open(plat, '', 'ages/djcatalog/xe mu baet-nam.html?G PH.html" /> win'ow.addEvent('do'h-vu/'ages/djs7 addplatmu bajs/20>/addplat_ m>

  Quảng cáo

  x; height: 769margin-top"> : 5r="1

  : 22h="960" height5ox-djtyle="paddinng="0">

  品牌Brer: 1px solid bl7y> o"0"> Vier: 1pxfont-href="small;">Tư vm strhttce/legend>

  useiv clatyle="paddin950" Tư vm 1!--J :   a htev clatyle="paddin950" Hotline!--J : msg" titlyle="paddin950" Emailrder: 1px solid am.p:3x-djt-J : <">

  x="djcat_prx="djcat_px="djcat_x="djcat_px

  Quảng cáo

  xjoom vi/oonta names/Med methoenu ostm_in">
  145din950" T
  mmn "pponblupadif(plat.v/imag='')li ct.v/imag'Nli> mmn 'djtonfocu="dif(plat.v/imag='Nli> mmn ')li ct.v/imag''djt-Joinpu if]-->submitinv/imageT
  _x="djcatoinpu if]-->hiddetjtMUI Đask"pppv/imagegeselect-Jatoinpu if]-->hiddetjtMUI ĐoTNHH TMv/image/vi.geselect-Jatoinpu if]-->hiddetjtMUI ĐI/baidTMv/image6s" con /foom h3> x="djcat_prx="djcat_px="djcat_x="djcat_px

  Quảng cáo

  i>
 • yle="paddi

  Qu" vp">86x1450

  >

  145"/vioud"> Bảo hành /38o hành - Bảo cáo

  ">
 • cáo ">
  gn=p">86x1450

  vioud"> Vier: 1pxfont-href=11x-djil">Bảo hành /38o hành - Bảv class=m>s.css""hống vi/tag/bảo
  gn=/; hei
  gn=p">

  1450%ctat_iv>p heig

  1499%y>

 • yle="paddi

  Qu" vp">86x1450

  >

  145"/vioud"> Mua bán ô /30-Mua báncac-/p>in ô tô "> i/tag/tONG 950" >i/tag/tONiv id="c4ding: 2px;to.com/imMG_3346.JPG" border="0" width="200" s> cáo

  ">
  gn=p">86x1450

  vioud"> Vier: 1pxfont-href=11x-djil">Mua bán ô /30-Mua báncac-/p>in ô tôs.css""h>i/tag/tảo
  yle="paddi

  Qu" vp">86x1450

  >

  145"/vioud"> Tin tức ch/47 thi-trnh -otonent">2012tô "> iv id="cto.cg: 2px;to.com/imMs> cáo

  ">
  gn=p">86x1450

  vioud"> Vier: 1pxfont-href=11x-djil">Tin tức ch/47 thi-trnh -otonent">2012tôs.css""hi
  gn=/; hei
  gn=/; hei "djcat_prx="djcat_px="djcat_x="djcat_px

  Quảng cáo

  : cent "djcat_prx="djcat_px="djcat_x="djcat "djcat_prrrrrrrx
   enup heig

   14100%ctyle="paddinng="r>

  >y mmpo gn=ogn 6x1450/;19"> i/; hei o "djc hr/c b

  品牌Brand/ thương hiệu

   

  ĐÔNG PHONG

  型号Model/kiểu loại

   

   

  950ATL-E2

  驾驶室Cabin (mm)

   

  1456x1486x1450

  全车尺寸Overall dimensions/ Kích thước tổng thể (DxRxC)mm

  4760 x 1615x 1990

  货箱尺寸Dimensions of  the cargo/ Kích thước của thùng xe  (DxRxC)mm

  3050 x 1500 x 330

   

  驱动形式Wheel drive / Bánh chủ động

  Cầu sau chủ động (4x2R)

  轴距Wheel base/ Chiều dài cơ sở (mm)

  2600

  轮距Wheel track / Vệt bánh xe (trước/ sau )(mm)

  1271/1180

  最小离地距离Min. ground clearance/Khoảng sáng gầm xe (mm)

  170

  净重Curb weight/Trọng lượng (kg)

  1400

  额定载重Rated payload/ Tải trọng (kg)

  950

  乘客数Persons in cab/Số người trên cabin (người)

  ="top">

  ="top">

  ="top">

  ="top">

  ="top">

  ="tmages/09.jpg| templates/Me质量Gross vehig(kg)

  1400

  最小离地距离Min. ground速度Max.S

 • c> <">)mm

  xe(km/h252" valign="top">

  1400

 • 最小离地距离Min. gr爬坡角Max.Slopeư gimb> c> ltd>n retd %252" valign="top">

  1400

  最小离地距离Min. gr转弯半径ảnTurn

  1400

  最小离地距离Min. gr发nh机Enginekwave/Kn="cenện

  1400

  轴距Wheel base/ Chiều/ Tả功率ng (cpowomp c/li>n r/ > c>

  1456x1486x1450

  额定载重Rated payloadound扭矩Max torqu(mmMôg" c x)n r/> c>

  1456x1486x1450

  额定载重Rated payload变速the///www.misch t /H

  1456x1486x1450

  额定载重Rated payload>950ATL-E2r转向机Steer

   

  ign="top">

  1456x1486x1450

  Bd> <ímm

  ign="top">

  1456x1486x1450

  Bdd nd>

  ign="top">

  1456x1486x1450

  最小离地距离Min. gr电压ng (kvoltage/Đf="/vi/p>

  ign="top">

  1456x1486x1450

  最小离地距离Min. gr电瓶Biv cly/Pin

  ign="top">

  1456x1486x1450

  p">

  1450%ctat_iv>p heig

  1499%y>

  p">

  1450%ctat_iv>p heig

  1499%y>

  p">nowrap wrapjil">
 • Việt namainltion> ">
 • Việt namainltion> ">iệt namainltion>
 • Việt namainltion> ">iệt namainltion>
 • /; hei pdistrhttc KIỆN Ô TÔ & Ô TÔ Ý TẤT ĐẠT" /> > "djcat_prrx
  foo Contention
  "n type="text/css" /> at_m.jpg"igt/css" /> adefault/5v clat950" ype="text/css" /> /> 2.0jt-Joio.com/componentcatalog/xe mu bam> type="text/css" /> at_m.jpg"igt/css" /> adefault/9v clat950" ype="text/css" /> /> 2.0jt-Joio.com/componentcatalog/xe mu bam> type="text/css" /> at_m.jpg"igt/css" /> adefault/0v clat950" ype="text/css" /> /> 2.0jt-Joio.com/componentcatalog/xe mu bam> type="text/css" /> at_m.jpg"igt/css" /> adefault/5v clat950" ype="text/css" /> /> 2.0jt-Joio.com/componentcatalog/xe mu bam> type="text/css" /> at_m.jpg"igt/css" /> adefault/6v clat950" ype="text/css" /> /> 2.0jt-Joio.com/componentcatalog/xe mu bam> type="text/css" /> at_m.jpg"igt/css" /> adefault/4v clat950" ype="text/css" /> /> 2.0jt-Jo "djc
 • : 90%ies/319"> i" 6x1450<="pattegn=oio.com/componentcatalog/xe mu bam> type="text/css" /> at_m.jpgsatasadefault/vtodayv clat950" ype="text/css" /> />" 6x1450<="pattegn=oio.com/componentcatalog/xe mu bam> type="text/css" /> at_m.jpgsatasadefault/vallv clat950" ype="text/css" /> /> jt-Jo gn=ogn=